Kalite Politikaları

Uygulamaların etkili kontrolü gurur verici, referans teşkil eden ve düşük maliyetli işlerin oluşumunu sağlamaktadır. Kalite kontrolü, sözleşme şartlarına uygun çalışmayı ortaya çıkaracak yönetim sistemidir.Onaylanan malzemelerin kullanımı ve taahhüdünün uygun şartlarda gerçekleştirilmesi adına malzeme marka onaylarının alınması,satın alma,malzeme ve ekipman depolama,alt yüklenici koordinasyonu, uygulama, kontrol ve testlerin yer aldığı tüm iş süreçlerini kapsar.


    Yükümlülükler;
  • -Sözleşmenin gerektirdiği kaliteyi üretmek
  • -Kapsamda yer alan kalite kontrol programını tesis etmek ve kullanmak
  • -Kalite kontrol faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek