Güvenlik Politikası

Şirket politikamız, tüm işlerimizin üst düzey yönetim biriminden en alt kademeye kadar güvenli bir şekilde yürütülmesini öngörmektedir.
Yönetimin tüm çabası organizasyonel olarak belirli bir sağlık/güvenlik standardı oluşturmaktır.Sağlık/güvenlik standart yönergeleri, güvenlik talimatları ile tehlike analiz planlaması, toplantı, eğitim ve kontroller ile yönetimsel zorlama ile takip edilmektedir.
Şirket politikamız, hasarların minör ya da hayati olup olmadığına ya da, iş kaybına yol açıp açmadığına bakılmaksızın tüm personeli sürekli olarak güvenli bir ortamda çalıştırmaktır. Şirketimiz, güvenlik programımızı desteklemek adına gerekli maliyetleri karşılamaktadır.


    Hedefler;
  • - Nitelikli Sağlık/Güvenlik personel istihdamı
  • - Düzenli güvenlik eğitim çalışmalarının sağlanması
  • - Emniyet ekipmanlarının kullanımının zorunlu hale getirilmesi
  • - Güvenlik prosedürünün ve kurallarının bir disiplin altında izlenmesi
  • - Düzenli saha kontrolleri